วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

รับเสด็จ 2555

17 มกราคม 2555 หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงไก่ไข่ / ไก่พื้นเมือง / สุกร และเป็ดเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น