วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554

อบรมด้านการเลี้ยงสัตว์ 1 / 2555

23 ธันวาคม 2554 อบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสุกรและสัตว์ปีก พร้อมปฏิบัติการทำวัคซีนป้องกันโรคสัตว์สร้างเสริมประสบการณ์แก่เด็กนักเรียน