วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยม รร ตชด บ้านหนองแขม

12 มิถุนายน 2557 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะได้ไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ในโรงเรียน ตชด.บ้านหนองแขม พร้อมมอบนโยบายแนวทางดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงขยายผลสู่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้นางสาว ลาเคละ จะทอ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ ได้ร่วมต้อนรับและพบปะพี่น้องชาวบ้านหนองแขม เกี่ยวโยงงบประมาณที่สามารถสนับสนุนเพื่อกิจกรรมนี้

กิจกรรมปศุสัตว์ ปี 2557

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

คณะกรรมการค้ดเลือก 2556

26 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้ตรวจติดตามโรงเรียน ตชด บ้านหนองแขม หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองนะ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดีเด่นของปี 2556

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

รับเสด็จ 2555

17 มกราคม 2555 หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงไก่ไข่ / ไก่พื้นเมือง / สุกร และเป็ดเทศ

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554

อบรมด้านการเลี้ยงสัตว์ 1 / 2555

23 ธันวาคม 2554 อบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสุกรและสัตว์ปีก พร้อมปฏิบัติการทำวัคซีนป้องกันโรคสัตว์สร้างเสริมประสบการณ์แก่เด็กนักเรียน

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

อบรมความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์และโรค

10 กันยายน 2553 ออกเยี่ยมอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร พร้อมภาคปฏิบัติด้านวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติแก่ปศุสัตว์ในโรงเรียน


ตรวจเยี่ยม ปี 2552