วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยม รร ตชด บ้านหนองแขม

12 มิถุนายน 2557 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะได้ไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ในโรงเรียน ตชด.บ้านหนองแขม พร้อมมอบนโยบายแนวทางดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงขยายผลสู่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้นางสาว ลาเคละ จะทอ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ ได้ร่วมต้อนรับและพบปะพี่น้องชาวบ้านหนองแขม เกี่ยวโยงงบประมาณที่สามารถสนับสนุนเพื่อกิจกรรมนี้

กิจกรรมปศุสัตว์ ปี 2557