วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

อบรมความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์และโรค

10 กันยายน 2553 ออกเยี่ยมอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร พร้อมภาคปฏิบัติด้านวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติแก่ปศุสัตว์ในโรงเรียน


ตรวจเยี่ยม ปี 2552